Дело C-581/15: Определение на председателя на Съда от 20 юни 2016 г. — Европейска комисия/Чешка република