Писмен въпрос E-9608/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Дни на отворените врати