Писмен въпрос E-5200/07, зададен от Michael Cashman (PSE), Lissy Gröner (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) и Alexander Stubb (PPE-DE) на Съвета. Член 204 от Наказателния кодекс на Никарагуа