Писмен въпрос E-3600/09, зададен от Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) на Комисията. Въздействие на европейските правила за безопасност по EU-OPS върху предприятията за спортни полети