Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2003, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu, na které se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS (oznámeno pod číslem K(2003) 4181) (Text s významem pro EHP) (2003/812/ES)