Věc C-643/19: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 25. května 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalsko) – Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA v. Município de Peso da Régua („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Směrnice 2014/24/EU – Veřejné zakázky – Směrnice 2014/23/EU – Koncese na služby – Neuvedení skutkových a právních poznatků umožňujících užitečnou odpověď na předběžnou otázku – Nepřípustnost“)