/* */

Писмен въпрос E-9204/10 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Посещение на президента на Германия в Турция