AFGØRELSE (Samarbejdsprocedure: andenbehandling) vedrørende fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af et direktiv om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 81/851/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærmedicinske præparater og om fastsættelse af yderligere bestemmelser for immunologiske veterinærmedicinske præparater