MNENJE KOMISIJE o osnutku sklepa Sveta o reviziji Statuta Ekonomsko-finančnega odbora