KOMISIJOS NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Ekonomikos ir finansų komiteto įstatų pakeitimo projekto