Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги