Писмен въпрос E-3857/08, зададен от Pasqualina Napoletano (PSE), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Lilli Gruber (PSE) и Donata Gottardi (PSE) на Комисията. Ограничаване на свободата на вероизповедание в община Тревизо