Дело T-447/07: Жалба, подадена на 5 декември 2007 г. — Scovill Fasteners/Комисия