Споразумение между ЕС и Кабо Верде относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно проекторешение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (09114/2011 – C7-0123/2011 – 2010/0296(NLE))