Padomes Regula (EK) Nr. 1225/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (kodificēta versija)