Дело C-274/07: Иск, предявен на 7 юни 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Литва