Писмен въпрос E-001107/11 Aldo Patriciello (PPE) до Комисията. Железопътна катастрофа в Германия — ефективност на Европейската железопътна агенция