Писмен въпрос E-6735/09, зададен от Franz Obermayr (NI) на Комисията. Средства за реклама, отпуснати от ЕС на Италия