Регламент (ЕО) № 964/2007 на Комисията от 14 август 2007 година за определяне на подробни правила за откриването и управлението на тарифните квоти за ориз с произход от най-слабо развитите страни, за пазарните години 2007/2008 и 2008/2009