Objava obvestila o odobritvi standardne spremembespecifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2)in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 2020/C 349/14