Zadeva C-684/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR (Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5(1) – Uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki drugega, za proizvode ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je ta znamka registrirana, v gospodarskem prometu – Obseg izraza „uporaba“ – Oglas, objavljen na spletnem mestu po naročilu osebe, ki deluje v gospodarskem prometu, in poznejši ponovni prikaz na drugih spletnih mestih)