Cauza C-684/19: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR [Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 alineatul (1) – Utilizare în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu o marcă a unui terț pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă – Înțelesul termenului „utilizare” – Anunț publicat pe un site internet la cererea unei persoane care își desfășoară activitatea în cadrul comerțului, preluat ulterior pe alte site uri internet]