Lieta C-684/19: Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 2. jūlija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Preču zīmes – Direktīva 2008/95/EK – 5. panta 1. punkts – Apzīmējuma, kas ir identisks vai līdzīgs citas personas preču zīmei, izmantošana komercdarbībā attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem šī preču zīme ir reģistrēta – Jēdziena “izmantot” tvērums – Sludinājums, kas ievietots tīmekļvietnē pēc tādas personas pasūtījuma, kura darbojas komercdarbībā, un pēc tam pārņemts citās tīmekļvietnēs)