Asia C-684/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 2.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksa) – mk advokaten GbR v. MBK Rechtsanwälte GbR (Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 kohta – Sellaisen merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, joka on sama tai samankaltainen kuin toiselle kuuluva tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity – Ilmaisun ”käyttää” ulottuvuus – Elinkeinotoimintaa harjoittavan henkilön pyynnöstä internetsivustolle ladattu mainos, joka on sittemmin toistettu muilla internetsivustoilla)