Kohtuasi C-684/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 2. juuli 2020. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – mk advokaten GbR versus MBK Rechtsanwälte GbR (Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 5 lõige 1 – Kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud – Mõiste „kasutamine“ ulatus – Reklaamkuulutus, mis on pandud veebisaidile üles kaubandustegevusega tegeleva isiku tellimusel ja mis seejärel on üle võetud muule veebisaidile)