Писмен въпрос E-6804/08 зададен от Emilio Menéndez del Valle (PSE) на Съвета. Има ли Европейският съюз специфична политическа стратегия по отношение на Сомалия?