Писмен въпрос E-3930/09, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Незаконни строителни проекти в територията от значение за Общността и СЗЗ Тиненса де Бенифаса, Турмел и Бадибана (Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana“) в провинция Кастейон (Испания)