Регламент (ЕО) № 1357/2005 на Комисията от 18 август 2005 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно регистрирането на название в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ (Chevrotin (ЗНП) PROPCELEX