Писмен въпрос E-5049/06 зададен от Klaus Hänsch (PSE) на Комисията. Въвеждане на такса за радиоприемници за приемателни апарати от нов тип от януари 2007 г. в Германия