Писмен въпрос P-1803/08, зададен от Inese Vaidere (UEN) на Съвета. Плановете на Съвета да одобри мандата на Европейската комисия да преговаря за сключване на споразумение между Европейската общност и Бразилия за отмяна на визите за краткосрочно пребиваване