Италия/Комисия Решение на Съда (първи състав) от 24 ноември 2005 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за отмяна. # Съединени дела C-138/03, C-324/03 и C-431/03. TITJUR