Писмен въпрос E-1478/07 зададен от Marc Tarabella (PSE) на Комисията. Проучване на тарифите за инсталиране на високоскоростна интернет връзка в Белгия