Регламент (ЕИО) № 2457/78 на Съвета от 16 октомври 1978 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Тунис относно определени вина с произход от Тунис и с право на наименование за произход$