Писмен въпрос E-007311/11 Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) до Комисията. Отношение между производители и дребни търговци