Писмен въпрос E-7052/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Продажба на мините в Касандра