/* */

Писмен въпрос E-5829/09, зададен от Nuno Melo (PPE) на Комисията. Напрежение след изборите в Мозамбик