Vec C-108/08 P: Odvolanie podané 7. marca 2008 : Portela & Companhia, SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z  11. decembra 2007 vo veci T-10/06, Portela & Companhia, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)