Lieta C-108/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 7. martā cēlusi Portela & Companhia SA par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 11. decembra spriedumu lietā T-10/06 Portela & Companhia SA /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)