Писмен въпрос E-4704/10 Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията. Възможно увеличение на насилието в училищата — необходимост от проверка на случаите на училищен тормоз (bullying)