Писмен въпрос E-4941/10 Martin Ehrenhauser (NI) до Съвета. Глава 2, член 5, параграф 2 от приложение Х към Правилника за длъжностните лица на Европейските общности