Писмен въпрос E-1445/08 зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE) и David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Незаконно разширяване на територията на ски курорта Семково