Дело T-341/05: Решение на Първоинстанционния съд от 23 септември 2009 г. — Испания/Комисия (Селско стопанство — Обща организация на пазарите в сектора на млякото и млечните продукти — Спиране на възстановяванията при износ за всички млечни продукти за Сеута и Мелила — Условия — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)