Писмен въпрос E-4566/07, зададен от Esther De Lange (PPE-DE) и Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) на Комисията. Спазване на европейските правила за транспорт на животни