Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1696 ze dne 21. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny