Писмен въпрос E-003672/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Качество на въздуха в затворените помещения