Писмен въпрос E-3508/07 зададен от Rosa Miguélez Ramos (PSE) на Комисията. Увеличаване на броя на хектарите, засети с лозя в трети държави