Поправка на Регламент (ЕС) № 665/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2010 година с Регламент (ЕО) № 327/98 ( ОВ L 193, 24.7.2010 г. )