Налагане на задължение за обществена услуга относно планирани въздушни линии в Италия (Текст от значение за ЕИП)