Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2012 от 30 март 2012 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП