TITJUR Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 февруари 2009 г. # Amerigo Liotti срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица. # Дело F-38/08. Liotti/Комисия